Tất cả
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
180,000đ
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 1
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
20,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
20,000đ