Tất cả
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 2
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
300,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 6
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
150,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 5
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
150,000đ
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 2
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
350,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 3
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
50,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
110,000đ
Tất cả ct vv.skill ngon
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 3
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
400,000đ
Hành Tinh: Namec
Sever: Server 8
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
500,000đ
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 2
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
450,000đ
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 3
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
19,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 3
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
19,000đ
Hành Tinh: Namec
Sever: Server 8
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
60,000đ
Tất cả ct vv.skill ngon
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Sever 4
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
250,000đ
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Sever 4
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
110,000đ
Tất cả ct vv.skill ngon
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
230,000đ
nhi đồng sv8 đã giảm sm
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Server 8
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
70,000đ
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Sever 4
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
130,000đ
Ct víp 56n.còn lại vv
Hành Tinh: Xayda
Sever: Server 8
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
500,000đ
Tất cả ct vv.skill ngon
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Sever 4
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
210,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
120,000đ