Tất cả
Giày thần Namek 3sao
Hành Tinh: Namec
Sever: Server 8
50,000đ
Quần thần Td
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Server 8
50,000đ
Quần thần Td 3sao
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Server 8
99,999đ
Giày thần Td 4sao
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Server 8
120,000đ
Áo thần Td
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Server 8
30,000đ
Quần thần Td 6sao
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Server 8
1,200,000đ
Quần thần Namek 4sao
Hành Tinh: Namec
Sever: Server 8
150,000đ
Áo thần Namek 3sao
Hành Tinh: Namec
Sever: Server 8
70,000đ
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Server 8
70,000đ