DỊCH VỤ Bán vàng Tự Động

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 130,000đ
Hệ số:

 Trạng thái bán vàng: ... Giao vàng tự động ở Vách núi kakarot k19 k20

 Tham gia nhóm chat của Vangngoc để giao lưu cùng các thành viên khác: Bấm đây để tham gia

Clip hướng dẫn mua vàngBấm đây để xem

Dùng hack, đặt sai server, sai tên nhân vật hệ thống sẽ ko giao dịch vàng

Chat góc phải màn hình hoặc Zalo 0987893341 để báo Admin hoàn tiền nếu đặt sai Sever

Vị trí (MẶC ĐỊNH VÁCH NÓI KAKALOT KHU 19 và 20)

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 autovang1 20 [OFFLINE]
1 napvangvn1 19 [OFFLINE]
2 autovang2 34 [OFFLINE]
2 napvangvn2 37 [OFFLINE]
3 autovang3 20 [OFFLINE]
3 napvangvn3 19 [OFFLINE]
4 autovang4 20 [OFFLINE]
4 napvangvn4 19 [OFFLINE]
5 autovang5 20 [OFFLINE]
5 napvangvn5 19 [OFFLINE]
6 autovang6 20 [OFFLINE]
6 napvangvn6 19 [OFFLINE]
7 autovang7 23 [OFFLINE]
7 napvangvn7 19 [OFFLINE]
8 trumvnsv8 20 [OFFLINE]
8 codecode 19 [OFFLINE]

Mô tả

 
 

Dịch vụ khác