DỊCH VỤ Bán vàng tự động

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 70,000đ
Hệ số:

 Địa điểm nhận vàng là Vách núi Kakarot khu 19

Vị trí (MẶC ĐỊNH VÁCH NÓI KAKALOT KHU 19 và 20)

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 autovang1 19 [ONLINE]
2 autovang2 19 [ONLINE]
3 autovang3 19 [OFFLINE]
4 autovang4 19 [OFFLINE]
5 autovang5 19 [ONLINE]
6 autovang6 19 [OFFLINE]
7 autovang7 19 [OFFLINE]
8 botchanle 19 [OFFLINE]
9 s9xsonic 19 [ONLINE]

Dịch vụ khác