#251163

BÁN NICK NGỌC RỒNG

Hành Tinh: Xayda

Sever: Sever 1

Bông tai:

Đăng ký: Đăng ký ảo

Nick sơ sinh có đệ: Không

Nổi bật: Tặng 2 set hp 60%, hút hp 45%

580,000 CARD
580,000 ATM
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Xayda

Sever: Sever 1

Bông tai:

Đăng ký: Đăng ký ảo

Nick sơ sinh có đệ: Không

Nổi bật: Tặng 2 set hp 60%, hút hp 45%

Tài khoản liên quan

Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
1,400,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 5
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
400,000đ
Tặng 700 ngọc
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
350,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
180,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
220,000đ
Hành Tinh: Trái đất
Sever: Sever 1
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
300,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
Bông tai: Không
Đăng ký: Đăng ký ảo
170,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
350,000đ